Koniunktura gospodarcza – Wzloty i upadki cyklu biznesowego

Koniunktura gospodarcza jest nieodłącznym elementem każdej gospodarki, wpływając na wzloty i upadki cyklu biznesowego. To dynamiczne zjawisko, które determinuje tempo wzrostu gospodarczego, poziom zatrudnienia oraz inflację. Wzrost gospodarczy, który charakteryzuje się rosnącą produkcją i zwiększonymi inwestycjami, jest często określany jako…